Voorwaarden containers

VOORWAARDEN CONTAINER VERHUUR


De aangegeven prijs is steeds een forfaitprijs voor het plaatsen en ophalen van de container, de huur van de container voor 3 werkdagen (+ aansluitend weekend)  en de verwerking van het afval.
In geval dat de container langer blijft staan rekenen we extra huur aan, dit komt op 5€/dag – 35€/week.
Overlading: Gelieve er rekening mee te houden dat de container niet over de rand mag beladen worden, zoniet zal er een meerprijs aangerekend worden.  In geval dat er vastgesteld wordt dat de lading niet conform is, zal het betaalde forfait gebruikt worden als voorschot en zal het supplement gefactureerd worden. Het reeds betaalde forfait wordt dan in mindering gebracht op de factuur.
Veiligheidssignalisatie op de container wordt niet voorzien.
Bij het plaatsen van een container op de openbare weg, dient de aanvrager de toestemming te hebben van de plaatselijke politie of de gemeentediensten. Voor een parkeerverbod van ongeveer 20 meter kunnen borden bij dezelfde diensten verkregen worden.
Als de voorziene plaats niet vrij is, zal er een extra rit worden aangerekend. Wissels of ophalen gebeurt na uw telefoon naargelang de planning het toelaat. Dit kan dezelfde dag maar ook de dag erna zijn 

Opgelet!!!
Bij het aantreffen van: 
-
Autobanden + 10.00 €/stuk 
- Tractor- en vrachtwagenbanden + 50,00 €/stuk
- Rupsbanden + 100,00 €/stuk

Toegelaten afval

CONTAINER BOUW EN SLOOPAFVAL
10m³: gewicht MAXIMUM 2 ton
25m³: gewicht MAXIMUM 4 ton
INDIEN TE ZWAAR GELADEN: meerprijs 185€/ton
WEL hout, harde plastic, folie, metaal, isolatie

CONTAINER ZUIVER STEENPUIN
Enkel 10m³
WEL steenpuin, chape, beton (al dan niet gewapend), stabilisé

CONTAINER INERT BOUWAFVAL
Enkel 10m³
WEL Gips, plaaster, ytong, sylicaatsteen, bezetwerk, steenpuin

CONTAINER GROND EN/OF STEENPUIN
Enkel 10m³
WEL grond, zavel, zand, steenpuin

CONTAINER VOOR GRASMATTEN
Enkel 10m³
WEL grasmatten en grond

CONTAINER VOOR SNOEIAFVAL
10m³ of 25m
WEL snoeiafval van hagen, bomen en planten, gras

CONTAINER VOOR ASFALT
Enkel 10m³
WEL zuiver asfaltNiet toegelaten afval

CONTAINER BOUW EN SLOOPAFVAL  
GEEN grond/zavel/zand/steenpuin
GEEN asbest, klein gevaarlijk afval (verfpotten, spuitbussen, detergenten,…), etenswaren, roofing, rups- en/of autobanden

CONTAINER ZUIVER STEENPUIN
Enkel 10m³
GEEN grond, zand, zavel
GEEN Gips, plaaster, ytong, sylicaatsteen, bezetwerk

CONTAINER INERT BOUWAFVAL
Enkel 10m³
GEEN grond

CONTAINER GROND EN/OF STEENPUIN
Enkel 10m³
GEEN inert bouwafval, geen afval

CONTAINER VOOR GRASMATTEN
Enkel 10m³
GEEN groen- en/of snoeiafval, geen afval

CONTAINER VOOR SNOEIAFVAL
10m³ of 25m
GEEN grasmatten, grond, afval
Boomwortels ENKEL in 10m³ container, NIET in 25m³ container

CONTAINER VOOR ASFALT
Enkel 10m³
GEEN teerhoudend asfalt, afval

AFVAL? AARZEL NIET EN BEL MELS!

Verhuur van afvalcontainers met een volume van 10m³ tot 25m³.
TOP